Prenatal diagnosis of fragile X syndrome

R Willemsen, JC Oosterwijk, FJ Los, H Galjaard, BA Oostra

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)967-968
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Lancet
Volume348
Nummer van het tijdschrift9032
StatusPublished - 5-okt-1996

Citeer dit