Prenatal diagnosis on fetal cells from maternal blood: approaches and perspectives

JC Oosterwijk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)169-170
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean journal of obstetrics gynecology and reproductive biology
Volume82
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb-1999

Citeer dit