Preparation of ultra-high strength polyethylene fibres by gel-spinning/hot-drawing at high spinning rates

J. Smook*, A.J. Pennings

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)75-80
  Aantal pagina's6
  TijdschriftPolymer Bulletin
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit