Preparation, structures, and properties of niobium chalcogenide halides, NbX2Y2 (X = S, Se; Y = Cl, Br, I)

J. Rijnsdorp*, G.J. de Lange, G.A. Wiegers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  51 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)365-373
  Aantal pagina's9
  TijdschriftJournal of Solid State Chemistry
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit