Preparedness for pandemic influenza : hospital and intensive care resources

Raoul Ernesto Nap

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

1176 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Werf, Tjip, Supervisor
  • Meessen, Nico E. L., Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning19-okt.-2009
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036740104
StatusPublished - 2009

Citeer dit