Preschool children with ADHD symptoms and behavioral problems: informant agreement, treatment, and predictors of treatment outcome

Vertaalde titel van de bijdrage: Jonge kinderen met ADHD symptomen en gedragsproblemen: beoordeling, behandeling en voorspellers van behandelsucces

Lianne Mulders

  Onderzoeksoutput

  1677 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In deze studie onderzochten we de stepped care behandeling van kinderen in de leeftijd van 2,7 tot 6 jaar, die naar een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie werden verwezen vanwege gedragsproblemen. Onderzoeksvragen waren: verminderen de gedragsproblemen van het kind en verbeteren de opvoedingsvaardigheden van ouders na oudertraining? Hangen deze veranderingen met elkaar samen? Wat is indien nodig de beste vervolgbehandeling?
  Gedragsproblemen van het kind verbeterden duidelijk na behandeling met een gedragstherapeutische oudertraining van 12 sessies (n = 83, leeftijd 2,5 tot 6 jaar), evenals de opvoedingsvaardigheden van moeders, en bij beide ouders het gevoel een bekwame ouder te zijn. Verbetering van opvoedingsvaardigheden bleek bij beide ouders samen te hangen met verbetering van het gedrag van het kind.
  Bij een substantieel deel van de kinderen waren na oudertraining nog zoveel gedragsproblemen dat vervolgbehandeling nodig was. In een gerandomiseerde studie vergeleken we bij 35 kinderen welke behandeling dan het meest effectief was: ouder-kind interactie therapie of behandeling met medicatie. We vonden dat het gedrag van het kind na beide behandelingen verbeterde maar het meest bij kinderen die medicatie kregen. Grootschaliger onderzoek is echter nodig om de resultaten van deze laatste studie te kunnen gebruiken in de praktijk.
  We wilden ook weten of ouders het gedrag van hun kind op dezelfde manier beoordelen op vragenlijsten. Wat maakt dat ze onderling verschillen? We vonden dat ouders het in het algemeen met elkaar eens zijn, maar minder als ze in verschillende mate stress ervaren rondom de opvoeding van hun kind.
  Vertaalde titel van de bijdrageJonge kinderen met ADHD symptomen en gedragsproblemen: beoordeling, behandeling en voorspellers van behandelsucces
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hoekstra, Pieter, Supervisor
  • van den Hoofdakker, Barbara, Co-supervisor
  • Nauta, Maaike, Co-supervisor
  Datum van toekenning13-jun.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0670-1
  Elektronische ISBN's978-94-034-0669-5
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit