Prescribing Quality and Prediction of Clinical Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes: A Prospective Cohort Study

Kirsten P. J. Smits*, Grigory Sidorenkov, Gerjan Navis, Margriet Bouma, Marianne A. Meulepas, Henk J. G. Bilo, Petra Denig

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E83-E84
Aantal pagina's2
TijdschriftDiabetes Care
Volume40
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 1-jul-2017

Citeer dit