'Presence' of the past in the presence (Hans Ulrich Gumbrecht, Eelco Runia)

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  72 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)230-+
  Aantal pagina's13
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume119
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit