Presentation

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)9-32
Aantal pagina's21
TijdschriftTTR: Traduction, términologie, rédaction
Volume32
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit