Preservation of renal endothelial integrity and reduction of renal edema by aprotinin does not preserve renal perfusion and function following experimental cardiopulmonary bypass.

NAM Dekker*, Leeuwen ALI van, Meurs M van, J Moser, JE Pankras, der Wel NN van, HW Niessen, MG Vervloet, ABA Vonk, PL Hordijk, C Boer, den Brom CE van

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Downloads (Pure)

Citeer dit