Preserved nipple erectile function after free nipple areolar complex transplantation

E L de Vrij*, B van der Lei, M A Huijing

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1710-1711
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
Volume72
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt.-2019

Citeer dit