Prestatiemaatstaven: de beslissingsondersteunende en de beslissingsbeïnvloedende functie maken het verschil

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)146-155
Aantal pagina's10
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume85
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2011

Citeer dit