Prestatiemeting in de publieke sector: casestudy bij de politie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)8 - 13
TijdschriftFinance & Control
Volume12
StatusPublished - 2009

Citeer dit