PREVALENCE OF CONGENITAL HEART-DISEASE IN PATIENTS WITH PHENYLKETONURIA - REPLY

PH VERKERK*, SP VERLOOVEVANHORICK, FJ VANSPRONSEN, GPA SMIT, JRG KUIPERS

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)164-165
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Pediatrics
Volume121
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jul.-1992

Citeer dit