Prevalence of electrocardiographic unrecognized myocardial infarction and its association with mortality

M. Yldau van der Ende, Minke H. T. Hartman, Remco A. J. Schurer, Hindrik W. van der Werf, Erik Lipsic, Harold Snieder, Pim van der Harst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten