Prevalence of intradialytic hypotension, clinical symptoms and nursing interventions - a three-months, prospective study of 3818 haemodialysis sessions

Johanna Kuipers*, Jurjen K. Oosterhuis, Wim P. Krijnen, Judith J. Dasselaar, Carlo A. J. M. Gaillard, Ralf Westerhuis, Casper F. M. Franssen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
631 Downloads (Pure)

Zoekresultaten