Prevalence of wild-type transthyretin amyloidosis in a prospective heart failure cohort with preserved and mildly reduced ejection fraction: Results of the Amylo-VIP-HF study

Alwin Tubben, Hendrea S.A. Tingen, Niek H.J. Prakken, Vanessa P.M. van Empel, Thomas M. Gorter, Laura M.G. Meems, Olivier C. Manintveld, Michiel Rienstra, Robert G. Tieleman, Andor W.J.M. Glaudemans, Dirk J. van Veldhuisen, Riemer H.J.A. Slart, Hans L.A. Nienhuis, Peter van der Meer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 4-mrt.-2024

Citeer dit