Prevalentie van visuele klachten bij mensen met de ziekte van Parkinson

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Naar schatting komen visuele problemen bij ongeveer drie op de vier parkinsonpatiënten voor Deze problemen blijven echter nog te vaak onderbelicht Dat is opvallend aangezien visuele problemen een grote invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie Meer kennis omtrent visuele problemen kan bijdragen aan het verbeteren van de (keten)zorg Het doel van deze studie is daarom het in kaart brengen van de aard, ernst en prevalentie van visuele klachten bij mensen met de ziekte van Parkinson. Aan de hand van literatuur kennis van zorgprofessionals en patiëntervaringen is een vragenlijst ontwikkeld die bedoeld is om te screenen op visuele klachten De vragenlijst bestaat uit 19 klachten omschrijvingen Patiënten die waren aangemeld bij het Punt voor
Parkinson (N 239 gemiddeld 69 jaar 59 man) werden gevraagd
voor iedere klacht aan te geven of zij hier de afgelopen weken
nee/ nauwelijks soms of vaak altijd last van hadden Dit werd ook
gevraagd aan 1054 gezonde controles gemiddeld 63 jaar 52 man).
Bijna 90 van de patiënten rapporteerde één of meer visuele klachten (soms of vaak/altijd) De meest voorkomende visuele klachten waren minder scherp zien, moeite met scherpstellen en moeite met lezen, welke werden ervaren door meer dan de helft van de patiënten Moeite met contrastzien en het ervaren van lichthinder werden ook door bijna de helft van de patiënten ervaren De minst voorkomende klachten waren het anders ervaren van kleuren en het ervaren van gezichtsvelduitval Toch werden deze klachten nog door respectievelijk 8 en 15 van de patiënten ervaren Voor alle klachten geldt dat deze bij patiënten met de ziekte van Parkinson in een groter percentage of in een meer frequente vorm voorkwamen dan bij gezonde controles (Figuur 1 Samengevat, visuele klachten zijn veelvoorkomend bij mensen met de ziekte van Parkinson en komen in een grote variëteit voor
Kennis omtrent deze klachten, samen met de herkenning en erkenning ervan in de klinische praktijk, kan bijdragen aan een hoogwaardige (klinische) revalidatiezorg, door deze toe te spitsen op veelvoorkomende visuele klachten binnen deze doelgroep.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 13-dec-2019
EvenementParkinsonNet congres 2019 - NBC Congrescentrum, Nieuwegein, Netherlands
Duur: 13-dec-201913-dec-2019

Conference

ConferenceParkinsonNet congres 2019
Land/RegioNetherlands
StadNieuwegein
Periode13/12/201913/12/2019

Citeer dit