Preventie is niet vrijblijvend: Over het preventie-oeuvre van Jos Dute

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)227-235
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Gezondheidsrecht
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit