Preventing stroke in symptomatic carotid artery disease during the COVID-19 pandemic

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)755-756
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Vascular Surgery
Volume72
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - aug-2020

Citeer dit