Preventing stroke in symptomatic carotid artery disease during the COVID-19 pandemic

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)755-756
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Vascular Surgery
Volume72
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - aug.-2020

Citeer dit