Prevention of false positive findings in observational studies: registration will not work but replication might

P. de Jonge*, H. J. Conradi, B. D. Thombs, J. G. M. Rosmalen, H. Burger, J. Ormel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)95-96
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Epidemiology and Community Health
Volume65
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2011

Citeer dit