Prevention of recurrent sickness absence in workers with common mental disorders

Onderzoeksoutput

932 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nieuwe begeleidingsmethode verkleint kans op terugval na verzuim Mensen die na afwezigheid door psychische problemen terugkeren op het werk, krijgen vaak te maken met een terugval – met nieuw verzuim tot gevolg. Iris Arends ontwikkelde een probleemoplossingsgerichte begeleidingsmethodiek. Zij concludeert dat met haar methode de kans op terugval naar verzuim over een periode van één jaar met 60% verkleind wordt. Ongeveer 30% van al het verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door veelvoorkomende psychische problemen. Arends stelt dat de aandacht voor psychische problematiek onder werknemers zich vooral richt op re-integratie. Volgens haar is ook gestructureerde begeleiding van mensen die weer aan het werk zijn van groot belang om terugval naar verzuim (zonder begeleiding zo’n 20 tot 30%) te voorkomen. De promovenda ontwikkelde de SHARP-at work methode (Stimulating Healthy participation And Relapse Prevention, een vijf-stappenmethode om problemen op het werk in kaart te brengen en op te lossen) en liet deze uitvoeren door bedrijfsartsen. De methode werd door de artsen bij 80 mensen ingezet, de resultaten werden vergeleken met een controlegroep van 78 mensen. Arends concludeert dat het verzuim in de eerste groep 60% lager was dan in de controlegroep. Wanneer er wel sprake was van een terugval, dan vond deze in de eerste groep gemiddeld 100 dagen later plaats dan in de controlegroep. De methode kan volgens haar in de praktijk toegepast worden wanneer er goede afspraken gemaakt worden tussen bedrijfsartsen en werkgevers.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Bultmann, Ute, Supervisor
  • van der Klink, Jacobus, Supervisor
Datum van toekenning17-jun.-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036761758
Elektronische ISBN's9789036761765
StatusPublished - 2013

Citeer dit