Priapisme is een spoedgeval

Sanne Vreugdenhil, Igle Jan De Jong, Mels Frank Van Driel

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Vertaalde titel van de bijdragePriapism is an emergency
  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  Volume162
  Nummer van het tijdschrift27
  StatusPublished - 1-jan-2018

  Citeer dit