Pricing and lead time decisions in decentralized supply chains

Liming Liu, Mahmut Parlar, Xiang Zhu

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

124 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TijdschriftManagement Science
Volume53
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit