Primary prevention of major cardiovascular and cerebrovascular events with statins in diabetic patients: a meta-analysis

Folgerdiena M. de Vries*, Petra Denig, Koen B. Pouwels, Maarten J. Postma, Eelko Hak

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

76 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)

Zoekresultaten