Princely Power in the Dutch Republic. Patronage and William Frederick of Nassau (1613-64)

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)491-492
Aantal pagina's2
TijdschriftHistorische Zeitschrift
Volume290
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit