Prior anticoagulant therapy, subtherapeutic international normalized ratio and thrombolytic therapy in acute ischemic stroke

Irene Miedema*, Alex Gosselt, Jacques de Keyser, Karen Koopman, Berry Kremer, Gert-Jan Luijckx, Maarten Uyttenboogaart

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)568-569
  Aantal pagina's2
  TijdschriftInternational Journal of Stroke
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - dec.-2011

  Citeer dit