Pristinism under Pressure: Ruetsche on the Interpretation of Quantum Theories

Simon Friederich*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1205-1212
Aantal pagina's8
TijdschriftErkenntnis
Volume78
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - okt-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit