Privaatrechtelijke aansprakelijkheid bij schending MiFID II: complementariteit en beleggersbescherming

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)11-21
Aantal pagina's11
TijdschriftSEW: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-2020

Citeer dit