Privacy in de wolken, realiteit op de grond

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-15
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift iBestuur/ambtenaar 2.0
Volume3
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - apr.-2013

Citeer dit