Privatising Criminal Justice?

P.J.V. van Calster

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)204 - 224
  TijdschriftJournal of Criminal Law
  Volume2011
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit