Pro-drugs of dopaminergic agonists

A.S. Horn*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)441-443
  Aantal pagina's3
  TijdschriftChemistry & industry
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit