PROBENECID-INDUCED INCREASE OF 5-HYDROXYTRYPTAMINE SYNTHESIS IN RAT-BRAIN, AS MEASURED BY FORMATION OF 5-HYDROXYTRYPTOPHAN

M VANWIJK*, JB SEBENS, J KORF

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)229-235
  Aantal pagina's7
  TijdschriftPsychopharmacology
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit