Probiotic prophylaxis in acute pancreatitis: prudence required

M.G.H. Besselink, H.C. van Santvoort, M.A. Boermeester, E. Buskens, L.M.A. Akkermans, H.G. Gooszen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E3-E6
Aantal pagina's4
TijdschriftNature clinical practice gastroenterology & hepatology
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2009

Citeer dit