Problemen in verband met de beperkte erfrechtelijke rechtskeuzemogelijkheid in Nederlands-Duitse verhoudingen: nu en vanaf 17 augustus 2015

W. Eule, J.G. Knot

OnderzoeksoutputAcademic

1332 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)113-121
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume6
StatusPublished - dec-2014

Citeer dit