Proceedings of the Workshop on QSO Host Galaxies: Evolution and Environment, Leiden, The Netherlands, 22-26 August 2005 - Preface

Peter D. Barthel*, David B. Sanders

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)649
Aantal pagina's1
TijdschriftNew Astronomy Reviews
Volume50
Nummer van het tijdschrift9-10
DOI's
StatusPublished - nov.-2006

Citeer dit