Process interference: automated identification and repair

Nick Robbert Thierry Philippe van Beest

Onderzoeksoutput

309 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de meeste organisaties komt parallelle uitvoer van bedrijfsprocessen frequent voor. Echter, deze processen kunnen (gedeeltelijk) gebruik maken van dezelfde informatie. Een dergelijke onderlinge afhankelijkheid tussen procesvariabelen kan inconsistenties veroorzaken in het proces. Hoewel deze processen uitgevoerd kunnen worden zonder software fouten, kunnen ongewenste resultaten optreden, als gevolg van data die gemodificeerd worden door een parallel proces. De situatie waar gegevens gelijktijdig worden gemodificeerd door verschillende processen wordt procesinterferentie genoemd. Het probleem van procesinterferentie wordt formeel gedefinieerd en geanalyseerd bij een groot energiebedrijf en een telecombedrijf. Gezien de complexiteit van de analyse is een software tool ontwikkeld om de processen te analyseren en een volledig overzicht te genereren van alle foutieve situaties. Deze analyse heeft aangetoond, dat procesinterferentie veelvuldig voorkomt in deze organisaties en een groot aantal gevallen van interferentie kon worden geïdentificeerd. Om dit probleem op te lossen is een aantal modelleringsconcepten ontwikkeld in deze thesis. Dependency scopes zijn geïntroduceerd om de afhankelijkheden te representeren tussen processen en data die gevoelig zijn voor interferentie. Interventie processen zijn geïntroduceerd om inconsistenties tijdens de uitvoering van het proces te repareren. Interventie processen worden tijdens de uitvoer van de processen gegenereerd met behulp van KI planningstechnieken. Een architectuur is geïmplementeerd, die deze concepten ondersteunt, om de haalbaarheid van de aanpak te evalueren. Het blijkt, dat het koppelen van dependency scopes met declaratieve doelen en het runtime genereren van interventie processen door middel van KI planningstechieken een bruikbare en realistische methode is voor het oplossen van procesinterferentie.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Lazovik, Alexander, Supervisor
  • Wortmann, Johan, Supervisor
Datum van toekenning7-feb.-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036760249
Elektronische ISBN's9789036760317
StatusPublished - 2013

Citeer dit