Process studies of the carbonate system in coastal and ocean environments of the Atlantic Ocean

Lesley Salt

Onderzoeksoutput

327 Downloads (Pure)

Samenvatting

Factoren die de opname van CO2 in de oceanen beïnvloeden

De toename van antropogeen, atmosferische kooldioxide (CO2) sinds het begin van de Industriële Revolutie is grotendeels beperkt door opname van dit CO2 door oceanen, met de Atlantische Oceaan als grootste reservoir. Lesley Salt heeft onderzocht hoe de opname van CO2 varieert in verschillende regio's van de Atlantische Oceaan, op tijdschalen variërend van een dag tot decennia.

Het verschil in partiële druk van CO2 (pCO2) tussen de oceaan en de atmosfeer drijft de stofstromen (of fluxen) van dit gas tussen de verschillende reservoirs. Drie van de meest belangrijkste besturingselementen op CO2 zijn biologische activiteit, temperatuur en totale alkaliteit (AT). Salt toont aan dat op dagelijkse schaal de biologische activiteit in kustwateren van de Atlantische Oceaan dit signaal echter alleen domineert wanneer de waterkolom is gestabiliseerd. Op een seizoenstijdschaal, laten gegevens uit het Marsdiepbekken zien dat een combinatie van biologische activiteit en AT het CO2 signaal beïnvloeden en dat fluxen in AT grotendeels door de stikstofcyclus worden gecontroleerd. Daartegenover vond zij dat in de aangrenzende Noordzee verschillen in het carbonaatsysteem in de late zomer tussen verschillende jaren wordt veroorzaakt door grootschalige klimaatinvloeden. Deze laatste hebben invloed op biologische activiteit, temperatuur en AT, welke vervolgens weer invloed hebben op stabilisatie van het waterkolom,watermassa-aandeel en stromingspatronen. In de zuidwestelijke Atlantische Oceaan is de migratie van deze antropogene emissies van CO2 in het oceaaninterieur bestudeerd. Salt vond dat mode en intermediate wateren het meest gevoelig zijn voor CO2-toename als gevolg van de lage AT- waarden. Als zodanig zal verzuring van de oceaan de grootste impact hebben op deze watermassa’s.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • de Baar, Henricus, Supervisor
  • Thomas, Helmuth, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning21-mrt.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-6850-4
Elektronische ISBN's978-90-367-6851-1
StatusPublished - 2014

Citeer dit