Productivity, firm heterogeneity and policy reforms in Latin America

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

570 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Timmer, Marcel, Supervisor
Datum van toekenning16-sep-2010
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036745079
StatusPublished - 2010

Citeer dit