Prodynorphin Mutations Cause the Neurodegenerative Disorder Spinocerebellar Ataxia Type 23 (vol 87, pg 593, 2010)

Georgy Bakalkin, Hiroyuki Watanabe, Justyna Jezierska, Cloe Depoorter, Corien Verschuuren-Bemelmans, Igor Bazov, Konstantin A. Artemenko, Tatjana Yakovleva, Dennis Dooijes, Bart P. C. Van de Warrenburg, Roman A. Zubarev, Berry Kremer, Pamela E. Knapp, Kurt F. Hauser, Cisca Wijmenga, Fred Nyberg, Richard J. Sinke, Dineke S. Verbeek

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  22 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)736-736
  Aantal pagina's1
  TijdschriftAmerican Journal of Human Genetics
  Volume87
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 12-nov.-2010

  Citeer dit