Proeve eener theorie der actiones arbitrariae

Herman Jan Scheltema

Onderzoeksoutput

89 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het staat vast, dat er eenig verband bestaat tusschen het instituut der actiones arbitrariae en den arbiter. Welk dit verband echter precies is geweest, staat niet vast, en kan ook niet gevonden worden, alvorens deze arbitri nader onderzocht zijn. Het blijkt nu, dat er - afgezien van de arbitri recepti, die geheel buiten het gebied dezer onderzoekingen staan - twee soorten arbitri te onderscheiden zijn. .... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning27-okt-1934
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1934

Citeer dit