Proeven over geluidsproductie in de menselijke larynx

Tan Tjie Sien

  Onderzoeksoutput

  293 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit proefschrift worden experimenten met uitgesneden . menselijke larynxpreparaten besproken. De volgende vragen worden gesteld: Onder welke (fysiologische) omstandigheden worden de borst-, midden- en falsettonen voortgebracht ? Wat is het karakteristieke van het bewegingsmechanisme onder deze verschillende. omstandigheden ... Zie: Samenvatting
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Huizinga, Eric G., Supervisor, Externe Persoon
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  StatusPublished - 1960

  Citeer dit