Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

Maaike Janna Hogenhout-Mulder

Onderzoeksoutput

64 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Lulofs, F, Supervisor
Datum van toekenning3-jan-0001
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1984

Keywords

  • Chrâetien de Troyes (-ca1195)
  • van Montalbaen (anoniem), Tekstgeschiedenis Proefschriften (
  • Le conte du graal (Chrâetien de Troyes), Renout
  • Nederlandse letterkunde

Citeer dit