655 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het concept van de professionele gemeenschap heeft de afgelopen dertig jaar in theorie en praktijk duidelijk aan terrein gewonnen. Dit proefschrift heeft zich gericht op het verhelderen van de definitie van het concept van de professionele gemeenschap en op het opnieuw onderzoeken van het beschikbare empirische bewijs dat de veronderstelling van een positief verband met de leerlingprestaties op middelbare scholen ondersteunt. Daarnaast fungeerde het operationaliseren en meten van het concept in een Nederlandse middelbare schoolomgeving als een test om te bepalen of de professionele gemeenschap (vakgroepen wiskunde en op schoolniveau) ook in deze onderzoekscontext toepasbaar is en of er ook hier een samenhang bestaat met leerlingprestaties. Onze resultaten, gebaseerd op informatie verstrekt door leerkrachten uit verschillende vakdomeinen, hebben een veelbelovend scala aan inzichten opgeleverd met betrekking tot de specifieke kenmerken van activiteiten gerelateerd aan het concept van de professionele gemeenschap. Op Nederlandse middelbare scholen kwamen deze activiteiten voornamelijk voor in de vorm van de reflectieve dialoog en gedeelde doelgerichtheid. Over de mogelijke relatie tussen het vόόrkomen van professionele gemeenschappen en leerlingprestaties kan in het algemeen worden geconcludeerd dat er sprake is van een klein direct positief effect en deze positieve relatie wordt in het bijzonder bevestigd voor het VWO.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Bosker, Roel, Supervisor
  • Hofman, Roelande, Supervisor
Datum van toekenning29-mrt-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036754040
Elektronische ISBN's9789036754033
StatusPublished - 2012

Citeer dit