Professional identity formation amongst medical specialists

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)875-876
Aantal pagina's2
TijdschriftMedical Teacher
Volume35
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 2013

Citeer dit