Attitude en gedrag van professionals in de context van publieke en professionele verantwoording: de casus van de medisch specialist

Hendrik Renkema

Onderzoeksoutput

829 Downloads (Pure)

Samenvatting

Attitude en gedrag van professionals in de context van publieke en professionele verantwoording: de casus van de medisch specialist

Veel professionals werken in een context waarin verwacht wordt dat zij publiek en professioneel verantwoording afleggen (accountability). Deze context heeft een functie in het bewaken en continu verbeteren van de kwaliteit van professioneel werk. Wanneer professionals niet handelen volgens de afgesproken maatschappelijke en professionele codes kan in het uiterste geval de bevoegdheid om het beroep uit te oefenen worden ingetrokken. Cliënten en anderen kunnen professionals voorts publiekelijk ter verantwoording roepen door hen aan te klagen. Het belang van het afleggen van professionele verantwoording wordt erkend, maar genereert ook druk.
Dit proefschrift richt zich op de medisch specialist en beoogt meer inzicht te geven in zijn/haar attitude (gedachten en emoties) ten aanzien van deze verantwoordingscontext en hoe deze attitude van invloed is op zijn/haar professionele gedrag.
Twee clusters van medisch specialisten werden geïdentificeerd: een cluster dat relatief meer bezorgd is en negatieve gedachten heeft over de mogelijkheid aangeklaagd te worden, en een cluster waarin deze kenmerken minder aanwezig zijn. Dit proefschrift laat zien hoe professionals laveren tussen de doelstellingen van de systemen van publieke en professionele verantwoording, het belang van patiënten en hun eigen doelstellingen. Deze eigen doelstellingen zijn gericht op behoud van reputatie, eigen werkresultaat en welzijn. Gepleit wordt voor een brede discussie over de verantwoordingscontext om de negatieve impact daarvan op zowel professionals als het publiek dat zij dienen, te verminderen.
Vertaalde titel van de bijdrageAttitude en gedrag van professionals in de context van publieke en professionele verantwoording: de casus van de medisch specialist
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Ahaus, C. T. B., Supervisor
  • Broekhuis, Manda, Co-supervisor
Datum van toekenning30-nov-2017
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0181-2
Elektronische ISBN's978-94-034-0180-5
StatusPublished - 2017

Citeer dit