Professionals over de versterkingsoperatie: Verloop en impact op bewoners en gemeenschappen

OnderzoeksoutputProfessional

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
UitgeverijHeymans Institute, University of Groningen
Opdrachtgevend orgaanNationaal Coördinator Groningen
Aantal pagina's59
StatusPublished - 17-dec.-2020

Citeer dit