Professionele autonomie als contrastbegrip. Redactionele kanttekening

  OnderzoeksoutputPopular

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)141 - 142
  TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit