Profits and politics in Paradise - M. N. Danielson

G. J. Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)238
  Aantal pagina's1
  TijdschriftLand Use Policy
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - jul-1996

  Citeer dit