Prof.mr. J.W.M. Engels, Eigenstandig of zelfstandig: de burgemeester in dualistisch en constitutioneel perspectief

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Eigenstandig of zelfstandig
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)30 - 31
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume1
StatusPublished - 2005

Citeer dit